EXAMEN

Spitalul Orășenesc „Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz organizează, în ziua de 06.10.2016, ora 09:30, la sediul unității, examenul de promovare din funcția de asistent debutant pentru personalul care întrunește condițiile de vechime,

ACHIZIȚII

Spitalul Orășenesc ‘Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz a atribuit contractul pentru „Servicii de telefonie mobilă și transfer date” operatorului economic care a ofertat pană la data de 30.08.2016 ora 15.00, prin sistemul

ACHIZIȚII

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz prelungește termenul limită de depunere a ofertelor în SEAP pentru încheierea contractului de servicii de telefonie mobilă, până marți, 30 august 2016, ora 15.00.

ACHIZIȚII

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz urmărește încheierea unui contract de achiziție publică care va asigura servicii specifice de telefonie mobilă și un pachet de telefonie fixă-transfer date (fax)-router (wireless);

DEMONTARE/VALORIFICARE coșuri fum

SOB lansează o cerere de oferte pentru consiliere/expertiză tehnică și demontarea celor două coșuri de fum, părți componente ale vechilor sisteme de încălzire. Cele doua coșuri de fum, unul din cărămidă și unul