ACHIZIȚII

Spitalul Orășenesc ‘Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz a atribuit contractul pentru „Servicii de telefonie mobilă și transfer date” operatorului economic care a ofertat pană la data de 30.08.2016 ora 15.00, prin sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), prețul cel mai scăzut.

Valoarea lunară a contractului este de 520.65 RON.

 

ACHIZIȚII

(republicat din 17.03.2016, ora 8.00)

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz anunță demararea procedurii de prospectarea pieței pentru servicii de curățare si igienizare a rețelei de canalizare și a decantorului spitalului

Tema:

Spălarea, curățarea şi igienizarea rețelei de canalizare, cu diametru Ø 250 mm, în lungime de aproximativ 150 m, precum şi a căminelor de inspecție/vizitare;
Curățare şi igienizare decantor tri-compartimentat cu un volum total de 20 m3 (volum depuneri aprox. ½ din volumul total).
Lucrările de curățare a rețelei de canalizare se vor efectua de o firmă autorizată de Agenția pentru protecția mediului, cu utilaje performante şi personal calificat, în timpul cel mai scurt posibil.
Oferim posibilitatea încheierii unui contract de întreținere periodică a rețelei de canalizare şi a decantorului.
Acte necesare şi obligatorii la depunerea ofertei:

  • Autorizația emisă de Agenția pentru protecția mediului-copie;
  • Lista de echipamente specifice din dotarea firmei (data, semnătura şi stampila firmei);
  • Scurt istoric/experiența în domeniu/similară (data, semnătura şi stampila firmei)

 

Pentru eventuale informații suplimentare contactați compartimentul achiziții și/sau tehnic.

ACHIZIȚII

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz prelungește termenul limită de depunere a ofertelor în SEAP pentru încheierea contractului de servicii de telefonie mobilă, până marți, 30 august 2016, ora 15.00.

ACHIZIȚII

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz urmărește încheierea unui contract de achiziție publică care va asigura servicii specifice de telefonie mobilă și un pachet de telefonie fixă-transfer date (fax)-router (wireless);

Ofertele vor fi depuse în SEAP pana miercuri, 17 august 2016, ora 16.00

pentru detalii accesați următorul link/document:

Servicii de telefonie mobilă şi transfer date

CONSUM MEDICAMENTE

s-a adăugat consumul de medicamente pe luna iulie 2016

DEMONTARE/VALORIFICARE coșuri fum

cos fum 1cos fum 2

SOB lansează o cerere de oferte pentru consiliere/expertiză tehnică și demontarea celor două coșuri de fum, părți componente ale vechilor sisteme de încălzire.

Cele doua cosuri de fum, unul din cărămidă și unul metalic, sunt prezentate alăturat

Lucrarea se va executa de către o firma autorizata

Dimensiuni aproximative:

  • înălțime – 25 metri
  • diametru – 1 metru

PROIECT reabilitare compartiment Pediatrie

Proiectul s-a născut în urma schimbului de experiență dintre personalul medical al Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz și medici specialiști din spitalele de pediatrie din Ipswich și Norwich (Anglia)

m

 

 

 

 

 

 

mai multe aici …