Rezultatul selecției de dosare în ceea ce privește concursul pentru ocuparea postului de referent grad I, pe durată nedeterminată în cadrul Biroului de Management al Calității Serviciilor Medicale, organizat în data de 18.06.2019.

Rezultatul selecției

Achiziție lucrari ”Reparații capitale bloc alimentar. Reabilitare și recopartimentare spălătorie. Reparații capitale compartiment sterilizare. Reparații curente oficii alimentare ce deservesc sălile de servire a mesei pacienților.”

Invitatie participare Caiet de sarcini Formulare Draft contract Antemasuratori reabilitare