Consiliul de Administrație (CA)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (CA)

al Spitalului Orășenesc “Sf. Nicolae” Bicaz

Membri titulari CA

 

Nr.

 

crt.

Instituția care l-a desemnat Nume si prenume Calitate în CA
1. Ordinul Asistenților

 

Filiala Neamț

D-nul Sîrbu Puiu

 

as. med. pr.

Membru
2. Ministerul Sănătății

 

prin DSP Neamț

D-nul Dr. Șerban Elena

 

Șef compartiment – DSP Neamț

Membru
3. Ministerul Sănătății

 

prin DSP Neamț

D-nul Dr. Grădinaru Mirela

 

Șef Departament Supraveghere în Sănătate Publică

Membru
4. Primăria orașului Bicaz D-nul Ec. Croitorul Elena-Alina

 

Primăria Or. Bicaz

Presedinte
5. Consiliul Local Bicaz D-na Budacă Florica

 

consilier local Bicaz

Membru
6. Consiliul Local Bicaz D-nul Florea Constantin 

 

consilier local Bicaz

Membru
7. Colegiul Medicilor

 

Filiala Neamț

D-nul Dr. Țicală Gina-Iuliana

 

medic primar Dermato-venerologie

Membru
8. Sindicatul

 

“Solidaritatea Sanitara”

D-na Ion Mihaela Simona

 

as.med.pr.

Invitat

 

Membri supleanți CA

 

1. Ministerul Sănătății

 

prin DSP Neamț

D-na ec. Jugănaru Elena

 

consilier principal DSP Neamț

Membru
2. Ministerul Sănătății

 

Neamț

D-nul ing. Manole Victor-Ovidius

 

șef serviciu administrativ DSP Neamț

Membru
3. Consiliul Local

 

Bicaz

D-nul ing. BULAI Daniel

 

consilier local Bicaz

Membru
4. Consiliul Local

 

Bicaz

D-nul MĂTASE Iulian

 

consilier local Bicaz

Membru
5. Primarul orașului Bicaz D-nul ing. SĂLĂGEAN NICOLAE

 

Primar Oraș Bicaz

Invitat permanent