Program vizită

Programul de vizită al aparținătorilor pacienților internați
în Spitalul Orășenesc Bicaz se realizează:

 

  • în zilele de   Luni  până  Vineri       între orele     1500-2000
  • în zilele de  Sâmbătă şi Duminică  între orele   1000-2000

 

(2) Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), pentru a da posibilitatea vizitei şi pentru ceilalţi pacienţi, dacă există solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.

 

Prin excepție de la prevederile art. 1, în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia/compartimentul în care aceştia sunt internaţi, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, sau poate solicita prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condiţiile din secţia/compartimentul respectivă/respectiv permit acest lucru.

 

În cazul copiilor până la 14 ani internați în oricare dintre secţiile/compartimentele din spital se acceptă prezența unui aparținător permanent, dacă se solicită acest lucru.

(3) În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internați în oricare dintre secţiile/compartimentele din spital se poate accepta prezența unui aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.

 

Extras din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea programului de vizite al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice