Măsurarea satisfacției pacientului

SESIZARE/EVALUARE

Daca ați fost pacientul nostru și doriți sa faceți o sesizare/evaluare a serviciilor medicale, va rugam sa accesați:

Feed-back pacienti

Aceasta legătură este disponibila și în pagina principala, meniul din dreapta.

Este un site al GUVERNUL ROMÂNIEI / Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice/ Ministerului Sănătății

“Bună Guvernare prin Integritate și Responsabilitate în Sistemul de Sănătate Românesc”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional “Dezvoltarea Capacității Administrative”

Cod SMIS 35002

In acest site veți regăsi o serie de drepturi și obligații ce revin pacienților conform legislației în vigoare, cu scopul de a asigura un grad sporit de informare cu privire la aceste aspecte importante.

  • Drepturile pacientului
  • Obligațiile asiguratului

si 2 (doua) chestionarele specifice de măsurare satisfacție pacient / sesizare

  • Chestionar de evaluare
  • Formular de sesizare
 

Ordin CAS 723 – 

privind evaluarea satisfacției asiguraților diagnosticați cu anumite boli cronice