Donează 2%

puteti-ajutayou-can

Donează 2%

2

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care optează  pentru virarea unei sume reprezentând până  la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau unităților de cult;

pentru mai multe informații accesează:

doilasuta.ro_content_documente_formulare_formular230