Comitetul Director

Comitetul Director al Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz (CDSOB)

 ·
Dr. Letiția Gabriela DAMOC
   Manager
 ·
Dr. Georgiana BULAI
 Director Medical
 ·
Ec. Valentina HAIDĂU
   Director Financiar-contabil