Codul etic și deontologic

 

 

Colegiul medicilor din România (CMR)

Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România

 

 

 

Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR)

Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei şi al asistentului medical din România

Jurământ profesional asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România

 

 

 

La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor şi Asistenților Medicali din România,

asistentul medical generalist, moașa și, respectiv, asistentul medical depun următorul jurământ:

   “În numele Vieții și al Onoarei,

Jur

   să îmi exercit profesia cu demnitate,

să respect ființa umană și drepturile sale

și să păstrez secretul profesional.

 Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient considerații de naționalitate, rasă, religie, apartenență politică sau stare socială.

Voi păstra respectul deplin pentru viața umană chiar sub amenințare şi nu voi utiliza cunoștințele mele medicale contrar legilor umanității.

Fac acest jurământ în mod solemn și liber!