Actiuni & Parteneriate

Manifestări științifice, schimburi de experiență, seminarii

Acțiuni de voluntariat/umanitare,

Manifestări științifice,

Participări la târguri/expoziții de profil sanitar și alte manifestări publice